ABC-Advanced Business Consulting Ltd.

איי.בי.סי - יעוץ עסקי מתקדם בע“מ.

דף הבית

מי אנחנו

שירותים

לקוחות ופרויקטים

פנו אלינו

אודותינו

איי. בי. סי יעוץ עסקי מתקדם בע“מ, נוסדה ומנוהלת ע“י עודד נגר, רואה חשבון ובעל תואר שני במנהל עסקים, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

עודד נגר הנו בעל ניסיון רב בתחום הניהול הפיננסי ובשנים 1997-2002, שימש כסמנכ“ל בקבוצת פורמולה (Matrix). במסגרת תפקידיו, היה שותף ומוביל, לתהליכים מורכבים של M&A והנפקות  ני“ע לציבור ובכללם בנייתה ומיזוגה של חברת Matrix.

החיבור בין רמה מקצועית גבוהה לניסיון מעשי, מאפשר לנו לתת שירותי יעוץ, ניהול וליווי עסקי, ברמה גבוהה, המחברים בין הלכה למעשה. נשמח לסייע לכם בתחומים הבאים:

E הערכות שווי ויעוץ כלכלי -  הערכות שווי, כדאיות השקעה, צמצום עלויות, תמחיר, מחקרים ובדיקות כלכליות אחרות.

 

E תוכניות עסקיות ומחקרי שוקליווי תהליך התוכנית העסקית וכתיבתה, ביצוע מחקרי שוק וסקרי היתכנות.

 

E פיתרונות מימון ובנקאות השקעות - גיוסי הון, מימון בנקאי וחוץ בנקאי, בדיקת נאותות ולווי מיזוגים ורכישות.

 

E ניהול והערכת סיכונים ובקרההערכת סיכונים ועמידה בתנאי חוק סרבנס אוקסלי (Sarbanes- Oxley) .

 

 

הערכות שווי ויעוץ כלכלי

פיתרונות מימו ן ובנקאות השקועות

תוכניות  עסקיות ומחקרי שוק

ניהול סיכונים ובקרה פנימית

 Sarbanes- Oxley