ABC-Advanced Business Consulting Ltd.

איי.בי.סי - יעוץ עסקי מתקדם בע“מ.

דף הבית

מי אנחנו

שירותים

לקוחות ופרויקטים

פנו אלינו

ניהול סיכונים ובקרה

הערכות שווי ויעוץ כלכלי

פיתרונות מימון ובנקאות השקעות

תוכניות עסקיות ומחקרי שוק

ניהול סיכונים ובקרה פנימית

Sarbanes-Oxley

ABC, מציעה שירותיה בייעוץ ולווי  פרויקטי יישום Sarbanes-Oxley

התמוטטות אנרון, וורלדקום וחברות אחרות בוול סטריט, כמו גם המודעות הגוברת לסיכונים הרבים, הסובבים את מהלך העסקים של החברות בימנו, העלו את הצורך בהידוק הבקרה הפנימית ובניהול הסיכונים, הטבועים במהלך עסקי הפירמות.

חוק Sarbanes-Oxely 2002 , נועד לתת מענה לחשיפתם של המשקיעים למהלכים (או מחדלים), המתרחשים בחברות הנסחרות בארה“ב. החוק מגדיר, בין היתר, את הצורך  בהידוק הבקרה הפנימית, על הסעיפים הפיננסיים בדוחות החברות ומחייב את מנהלי החברה, בהצהרה על נאותות הבקרה הפנימית ואף קובע סנקציות מחמירות על אי עמידה בדרישות החוק.  

יישום פרק 404 של החוק, העוסק בדיווח על נאותות הבקרה הפנימית על הדוחות הכספיים, דורש היערכות והשקעה מסיבית של החברה - במיפוי, ארגון הערכה ותיעוד של הבקרות הפנימיות.

פרויקטי Sarbanes-Oxely, דורשים השקעה רבה בתוך הארגון פנימה ושינוי בשיטות וסדרי עבודה.

הפרויקט דורש עין בוחנת ולווי מקצועי ע“י צוות מיומן, מקצועי ומעודכן, אשר יסייע לחברתכם לצמצם את הסיכון, שבאי עמידה בדרישות החוק.